Търси

Управление на проекти

Преценка за обхвата на проекта, софтуерните възможности и въпросите, свързани с персонала, са само някои от задачите, с които трябва да се справи ръководителя на проекта. Най- решаващият елемент за успеха на едно внедряване е знанието, умението, способностите и опита на ръководителя на проекта. Ръководителите на проекти за внедряване на бизнес решения трябва да разбират както бизнеса, така и технологиите. За да се избегне по-задълбочена настройка, фирмите често променят своите бизнес процеси, така че да съответстват на новата система. Ръководителите на проекти на XAPT Solutions разбират влиянието на интегрираната система върху бизнеса и работят с бизнес мениджърите за осигуряване на плавен преход от състоянието в момента “as is” към бъдещото състояние  „to be" на оперативната среда на бизнеса.