Търси

Разработка

Специална характеристика на предоставяните от XAPT Solutions бизнес решения е, че те напълно отговарят на вашите бизнес нужди и изисквания

Не се налага извършването на промени във Вашите бизнес процеси, за да отговорят на внедреното бизнес решение, а единствено в софтуера. Ето защо XAPT Solutions извършва промени във внедряваното бизнес решение, съобразно с Вашите нужди. Този процес води до вертикални промени, свързани с индустрията и  хоризонтални промени в решението, които могат да се извършат бързо и икономически изгодно.

Използваме следните програмни езици:

  • .NET
  • ASP.NET
  • X++   (Microsoft Dynamics AX)
  • C/AL (Microsoft Dynamics NAV)
  • C++
  • C#
  • SQL
  • JAVA
  • MobiAccess
  • SharePoint