Търси

Поддръжка

В XAPT Solutions сме убедени, че всеки жизнен цикъл на наш ангажимент към клиентите ни е задача за непрекъснато управление на отношенията с тях. Непосредственото усъвършенстване генерира иновация, оценка на по-нататъшни стъпки за внедряването, което дава висока стойност на клиентите.

Мисията на XAPT Support Services е да се създаде и управлява тази по-висока стойност за клиентите. С помощта на най-добрите бизнес практики и най-съвременните технологии XAPT Solutions дава възможност на своите клиенти за непрекъснато подобрение. То се опира на стабилно управление на качеството за гарантиране на техническа здравина; високо ниво на разрешаване на проблемите за минимизиране на въздействието върху бизнеса, свързано с неизправности и прекъсвания и прехвърляне на голям обем знания, за усвояване на най-добрите практики за управление на TCO и иновациите. Като се фокусират върху бизнес процесите и решенията клиентите могат да намалят TCO и да увеличат техническата стабилност на решенията, а в крайна сметка – и възвращаемостта на инвестициите.

XAPT Solutions осигурява надеждна поддръжка на своите клиенти, включително управление на инциденти, управление на проблеми, управление на промените, управление на актуализациите, версиите и управление на конфигурацията. Тези услуги са с цел да може да се осигури адекватна подкрепа за бизнес единиците. Едно спразумение за нивото на обслужване на XAPT Solutions (SLA) обикновено включва описание на услугата, договорен срок за обслужване и време за отговор, както и очаквана наличност.