Търси

Персонализации

Благодарение на своите консултанти, които са професионалисти, XAPT Solutions има възможност да предостави висококачествени услуги при внедряването на бизнес решения.

След фазите на анализ и проектиране и внедряването на системата има няколко задачи за по-задълбочена настройка.

Основните области на по-задълбочена настройка са:

  • Създаване на нови структури (обекти)
  • Създаване на нови форми и полета
  • Създаване на изгледи
  • Дефиниране на връзките между обектите
  • Изграждане на релационни карти
  • Настройка на системните права
  • Дефиниране на приложение за контрол на артикулите, цени и търговски споразумения
  • Мигриране на данни от системите за унаследяване
  • Създаване на работни процеси
  • Изготвяне на отчети