Търси

Одит на внедрената система

Услугите за одит на XAPT Solutions включват изучаването на настоящите системи с оглед управление и елиминиране на потенциални слабости.

Когато бъдат установени нередности, те се документират и съобщават на отговорните лица. Предприемат се проактивни мерки за укрепване на системите винаги след всеки следващ процес, с цел увеличаване на тяхното ниво на сигурност чрез използване на опита от минали грешки. Тези системни одити Ви дават информация за точния статус на информационните Ви активи по отношение на мерките за защита, контрол и сигурност. Системният одит е като детайлна рентгенова снимка за диагностициране на състоянието на Вашите системи.

За да се гарантира оптималната работа на Вашата система и бизнес процеси, е необходимо да се извършват регулярни одити. Системите трябва да се одитират периодично поради постоянните промени в настройките.