Търси

Обучение

Обученията на ключовите потребители и специалисти са изключително важни проектни задачи.

Сертифицираните консултанти на XAPT Solutions извършват цялостни обучения в добре настроена и тествана среда, отразяваща Вашите бизнес потребности и нужди. Учебните материали (напр. описание на задачите, потребителски и административни ръководства) се приготвят като се гарантира, че Вашите потребители могат лесно да разберат и научат системните функции на най-високо ниво. Целта на тези обучения е Вашите потребители безпроблемно да тестват системата и да я използват в ежедневната си работа.