Търси

Управление на бизнес процеси

Системите за управление на бизнес процеси (BPM) са следващото поколение софтуер за управление, който дава възможност на бизнес потребителите във всички функционални области бързо да подобрят съществуващите бизнес процеси и да създават нови с малко участие или без участие на IT. Системите за управление на бизнес процеси осигуряват средство на бизнес потребителите да създават последователност от процеси, които обхващат цялата корпорация и включват хора, процеси и информация.

 

Тези процесни потоци могат да осигурят по-голяма яснота, да подобрят общото разбиране и да доведат до ефективно и цялостно сътрудничество на всички бизнес операции в реално време. BPM също позволяват на организациите да се трансформират във високо ефективни предприятия с възможности за непрекъснато оптимизиране, ускорена гъвкавост и ефективно вземане на решения. BPM осигуряват на организациите много добра краткосрочна възвращаемост на инвестициите (ROI), както и стойност в дългосрочен план.

Една ефективна BPM система трябва да даде възможност на бизнес потребителите във всички функционални области за бързо и интерактивно засилване на съществуващите бизнес процеси към променящите се пазарни условия, с минимално участие или без участие на IT. Това превръща бизнесите във високо ефективни единици, способни на непрекъснато оптимизиране на бизнес гъвкавостта чрез умението си да ускоряват темпото и да подобряват качеството на процеса на вземане на решения и изпълнение на задачите, като същевременно гарантират яснота и предсказуемост в големия комплекс от бизнес функции.

AgilePoint BPM налага висококачествени практики за управление на процесите, като дава възможност на бизнеса бързо да изгражда икономически ефективни и високо управляеми композитни приложения, които улесняват непрекъснато оптимизиране на процесите и ефективността на интеграцията.

С AgilePoint бизнес потребителите, които притежават реалните знания за компанията и съставляват фронтовата линия на предприятието, могат не само бързо да конструират надеждни и изпълними модели на процеса, които обхващат различни системи и функционални области в предприятието, но и да ги автоматизират изцяло от своите компютри.

Така всички различни части на управлението на бизнеса в предприятието ще са в състояние да прилагат и да подобряват изпълнимите процеси с помощта на многократно приложими и изпълними модули на бизнес дейностите и функционални части, изградени от IT. Това дава възможност IT екипите да се пренасочват към изграждането на многократно използваеми компоненти, вместо да са ангажирани да отговарят на непрекъснато повишаващите се потребности от решения с потребителски код. IT може да изиграе по-стратегическата роля на движещата сила на бизнеса.

Компанията се превръща в самостоятелно подобряваща се еко система, в предприятие, управлявано от процеси. По този начин се постига гъвкавост, по-висока доходност и диференцирана конкурентоспособност чрез непрекъснато оптимизиране на ефективността на  бизнес операциите.

Преимуществата на AgilePoint

Докато предприятията все повече се ориентират към сервизно-ориентирана архитектура (SOA), за да изпълнят по-добре бизнес целите в областта на IT, винаги ще има необходимост от по-бързото и по-ефективно изграждане на приложения. AgilePoint е в състояние да подпомогне тази трансформация благодарение на интеграцията си с  NET Visio и Visual Studio.  Докато сервизно-ориентираната архитектура се превръща в основата на предприятията и инструментите за моделиране – в стандарта за изграждане на приложения, предприятията, предоставящи най-ефективните инструменти на най-голям брой хора, ще бъдат онези, които ще спечелят значителна конкурентна преднина.

AgilePoint също е напред по отношение на отделяне на кодирането, интеграцията и работния процес. Работните процеси, създадени в AgilePoint, са напълно откъснати от кода. AgilePoint  също така използва XML рамка във всички свои продукти. Възможността за безпроблемна интеграция с XML и абсолютна абстракция са от решаващо значение за създаването на стабилна SOA.

За повече информация, моля свържете се с нас!