Търси

Brainpower

Улеснено сътрудничество в компанията

Платформа за иновативно и тясно сътрудничество, разработена на базата на Microsoft® Sharepoint®..

Повишаването на възможностите и потенциала на служителите никога не е имало толкова... социално изражение!

  • Подобрява вътрешното сътрудничество
  • Позволява едиството между търговския екип и продажбите
  • Предоставя инструмент за управление на знанието
  • Повишава производителността
  • И всичко това... докато Вашите служители се забавляват на работното си място!

 

Повече детайли

Discourse

Пресъздадена връзка с клиента

Discourse пресъсдава сътудничеството между Вас и вашите клиенти / партньори..

Променете начина, по който бизнеса Ви комуникира с клиентите

Discourse Ви помага без всякакво усилие да включвате Вашите клиенти по време на различните бизнес процеси на сътрудничество. Приложението улеснява получаването на обратна връзка, управлението на възможностите и гарантира, че всички са на един и същ етап по време на проектите. И... Discource кара Вашите клиенти да се чувстват специални.

 

 

Повече детайли

 

Customer engagement re-invented