Търси

ERP

 

Предлаганите от XAPT Solutions Microsoft Dynamics ERP и CRM решения са много по-леки за употреба от другите ERP и безпроблемно се интегрират с Вашата IT инфраструктура. Нашите софтуери, базирани на Microsoft Dynamics решения, могат да удовлетворят настоящите и бъдещите Ви потребности.

ERP решенията, базирани на Microsoft Dynamics свързват и интегрират ключовите сфери от бизнеса на Вашата организация – включително финанси, производство, управление на доставките, управление на възнагражденията и човешките ресурси. Гъвкавостта им дава възможност за лесно и бързо надграждане на системните процеси, съобразно специфичните потребности на Вашите бизнес процеси.