Търси

Business Intelligence (BI)

 

Business Intelligence и управлението на ефективността на бизнеса са две фундаментални дисциплини, които стават критични за големите предприятия и организации, които биха желали да се развиват и растат.

Тези дисциплини ни помагат да измерим, проследим и окажем влияние върху бизнеса – и предоставят възможности, които всяка средно голяма организация трябва да притежава, за да си отговори на следните основни въпроси:

  • Как се справяме? (измерване и проследяване на изпълнението с контролен панел за проследяване на ключовите показатели)
  • …и защо? (отчетност и анализ за тълкуване на данните, получаване на добра представа за бизнеса, разбиране на тенденциите и установяване на аномалиите)
  • Какви стъпки трябва да предприемем? (планиране, бюджетиране и прогнозиране за изготвяне на надеждна прогноза за бъдещото развитие)

Решенията на XAPT задават реални стойности на Вашето предприятие за специфичните предизвикателства, пред които са изправени средните по големина организации, как те оказват въздействие върху оперативната ефективност на компаниите и какви изисквания да имате към решението Business Intelligence/ управлението на ефективността на бизнеса/, за да посрещнете тези предизвикателства.