Търси

Решения

Основните дейности на XAPT Solutions са внедряване, обучение, надграждане на продукта и разработване на Microsoft Dynamics ERP системи. На тази основа XAPT Solutions разработва специфични вертикални решения за различните индустрии. Бизнес портфолиото на XAPT Solutions включва Microsoft Dynamics CRM за ефективно управление на връзките с клиенти, TARGIT пакет за обработка на масиви от данни за подпомагане вземането на решения и пакет за управление на бизнес процеси AgilePoint.