Търси

Управление дейността на дилърите на оборудване

XAPT Solutions предлага продукт, специфичен за съответната индустрия с единно решение за компании, специализирани в автомобилната индустрия, производството на гуми и услуги свързани с това. Решението е изцяло интегрирано с Microsoft Dynamics AX ERP и предлага различни бизнес модели, като се поддръжат търговия на дребно, търговия на едро, дистрибуция, франчайз или магазини за специални стоки.

То дава възможност за проследяване на нужната информация за автомобилните гуми по време на жизнения цикъл на продукта, както и цялостно решение за управление на автопарка. В пакета се включва управление на договорите за поддръжка и проследяване. Освен характерните функционалности за индустрията се предлагат и прогнозиране на стареенето и подмяната на гуми, което дава възможност на потребителите да ползват решения като регистър на колите, управление на автопарка, "хотел за гуми", както и управление на логистиката с малко вложени средства и бързо внедряване. Нашите решения са идеални за средни предприятия, опериращи от много различни локации.

 • управление дейността на дилърите на тежко оборудване

Microsoft Dynamics AX за дилъри на тежко оборудване е интегрирано решение за управление на дилъри на оборудване, разработено специално за тежката промишленост. Решението е проектирано да отговори на всички бизнес изисквания на дилърите и тъй като се базира  на технологията за мулти-компания, мулти-сайт, многовалутност и работа с много езици, тя представлява и стандартно решение, което е гъвкаво и приложимо за търговци от цял ​​свят.

Microsoft Dynamics AX за дилъри на оборудване е специфично цялостно бизнес решение за дилъри на оборудване и няма конкуренти в бранша на дистрибуция на оборудване.   Решението предлага изключителна комбинация от функционалност, гъвкавост, интеграция, достъпност, мащабируемост и възвръщаемост на инвестициите. Съчетани с визията, експертизата в дистрибуцията на оборудване и поддръжката от XAPT Solutions, бизнес приложенията, съставляващи част от нашето решение, ще предоставят инструментите и организационния капацитет, необходими за удовлетворяване и надвишаване на Вашите критични показатели.

Microsoft Dynamics AX за дилъри на оборудване осигурява основата за цялостна система за управление на дилърите; дилърите ще имат на разположение едно-единствено решение, което предоставя един източник на оперативна и финансова информация в реално време.

Microsoft Dynamics AX за дилъри на оборудване предоставя следните базови функционалности в цялото решение::

 • Управление на оборудването
 • Управление на арендата
 • Управление на резервните части и материалите
 • Управление на обслужването и гаранциите
 • Управление на продажбите, маркетинга и управление на взаимоотношенията с клиенти
 • Управление на електрически мрежи и управление на проекти
 • Сътрудничество
 • Управление на Човешките Ресурси
 • Управление на Информационните технологии
 • Управление на финансите
 • Управление на веригата на доставки
 • Business Intelligence
 • Управление на ефективността
 • Управление на различни работни потоци
 • производство и продажба на гуми

XAPT Solutions разработи водещо интегрирано решение за автомобилната индустрия. Решението разширява стандартната функционалност на Microsoft Dynamics AX с функционалностите за търговия на дребно, търговия на едро, дистрибуция, управление на автопарка и автомобилни сервизни операции. Решението на XAPT Solutions е разработено за средни и големи организации в  сферата на търговията с гуми и предоставянето на автомобилни услуги със специален акцент върху работата със среди, разположени върху няколко сайта. В момента решението се използва от редица лидери в бранша в цяла Европа.

За повече информация, моля свържете се с нас!