Търси

Производство

XAPT Solutions предлага специализирани услуги и решения за ефективно управление на производството. От суровините до изпращането към каналите за реализация, нашият фокус е върху едно интегрирано и утвърдено решение.

Стратегическите решения са фокусирани върху оперативната ефективност в сферата на производството и включват планиране, анализ на разходите, контрол на качеството, управление на жизнения цикъл на продукта, валидиране на процесите и управление на ресурсите. Целите включват намалена съвкупна цена на притежание (TCO) и оптимизирана възвръщаемост на инвестициите (ROI). Модулното решение дава възможност за мащабен поглед върху бизнеса и възможност за идентифициране и съсредоточаване в подходящи области за подобрение.

Тактическите компоненти на решението допълват стратегическите инструменти в областта на опаковането,  управлението на запасите, комуникацията, повишената скорост,  и своевременна и обстойна грижа за клиента. Точното решение в подходящата среда ще ви позволи да откриете и споделяте информация и да я използвате като средство за повишаване на гъвкавостта и производителността.

За повече информация, моля свържете се с нас!