Търси

Логистика и дистрибуция

XAPT Solutions предлага специализирани услуги и решения за ефективно управление на веригата за доставки. От входната точка до приключване на дистрибуцията, нашата цел е интегрирано и надеждно решение.

Стратегическите решения включват планиране, прогнозиране, моделиране, указателни табели и управление на изпълнението. Започвайки с категоризиране на Вашия модел на веригата на доставки, ние изграждаме решение, с което да отразим идентифицираната рамка на процесите. Целите и оперативните стандарти са документирани и формулирани за проследяване и оценяване на ефективността.

Тактическите компоненти на решението допълват стратегическите инструменти в областта на управлението на материалните запаси; обработка на поръчките, съхранението и управлението на склада и фактурирането. Синхронизираните решения ще бъдат от полза за широк кръг от индустриални сектори. Системите, базирани на технологиите на Microsoft, са оптимизирани за управление на Вашите формулирани потребности, свързани с дистрибуцията. Ние Ви превеждаме през процеса на дистрибуция чрез всяка идентифицирана стъпка - от най-простата система до най-сложния канал за дистрибуция.

  • интелигентно управление на складовите запаси

Интелигентната система за управление на склада на XAPT Solutions поддържа всички общи складови логистични процеси, от получаването на стоки, през прибирането, прехвърлянето, комплектоването и опаковането. iWMS дава възможност за работа с баркод устройства,  централизирано възлагане на задачи, контролиране и планиране.

Oсновните iWMS функционалности поддържат различни методи на броене, етикетиране и отпечатване на ваучери,  изписване по методите FIFO и FEFO на базата на датата за обработка, идентификация на баркод, RFID и ASN (предварително известие за доставка) за управление, оптимизация на резервирането и комплектоване.  С  iWMS можете да преглеждате, измервате и анализирате целия бизнес процес, свързан с вашия склад. Това ниво на интеграция и прозрачност осигурява висока възвръщаемост на инвестициите. Едно "интелигентно предприятие" не може да съществува без това решение, където цялата информация е точна и лесно достъпна.

  • интелигентно управление на транспорта

iTRANS предоставя цялостна поддържка за всички бизнес процеси - от предварителното комплектоване и товаренето по график, счетоводството до проследяване на изделията до крайната дестинация.

iTRANS могат да помогнат предварителни дейности по управление на транспорта като корабоплаването използване на базата на обем или маса или палет; идентификация на баркод и търсене позиция дори ако се използва в рамките на мулти-сайт склад среда; за автоматично възпроизвеждане на пратката документи, както и за обработка на GPS координати и време на трансферни точки автоматично. Безхартиено системата може да ви помогне да се опростят все по-сложни транспортни процеси, базирани на комбинирани PDA и баркод четци, онлайн употреба през WIFI или дори GPRS мрежи, или да работят дори офлайн.

За повече информация, моля свържете се с нас!