Търси

Фармация

ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ КОМПАНИИ СА ИЗПРАВЕНИ ПРЕД ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, КОИТО НАДХВЪРЛЯТ СТАНДАРТНОТО ПЛАНИРАНЕ НА РЕСУРСИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА (ERP)

Комплексни операции, модерно управление на проекти и управление на качеството, спазване на строги регулаторни изисквания – и много други възможности. Много често компаниите изразходват прекалено много време и пари в стремежа си да изградят и персонализират система, която отговаря на техните изисквания и постига FDA валидация. Съществува добро решение. AX за фармацевтичните компании е предназначена да отговори на всички потребности на фармацевтичните компании, да минимизира потенциалните проблеми с персонализацията и внедряването и да ви предостави експертни консултации и съпорт от надежден консултант.

Ключови характеристики

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕНТАРА И СКЛАДА

 • Работният процес за одобрение на артикули включва автоматизирано избирателно блокиране на неодобрени артикули.
 • Управлението на контейнери/пакети предлага пълна проследимост по партиди и контейнери, включително промени в жизнения цикъл и статуса на партидите, обезпечени с електронен подпис.
 • Одобрението на журналите с артикули е обезпечено посредством електронен подпис.
 • Управление на конверсиите на мерни единици по партиди според анализа и активността на партидата.

Продажби

 • Управлявайте списъци с одобрени клиенти (ACL) по артикул, партида и страна.
 • Резервирайте партиди, които са синхронизирани със съответните атрибути и спецификации на партидите, дефинирани по артикул и клиент.
 • Гарантирайте одобрение от компетентно лице преди транспортиране чрез електронен подпис.

Покупки

 • Генерирайте списъци с одобрени доставчици (AVL) и производители (AML) с цялостен контрол на качеството за постъпващите стоки.
 • Гарантирайте консистентност чрез структуриран процес на оценяване на доставчици/ производители.

МОДЕРНО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

 • Работният процес за одобрение на поръчките за качество предоставя на потребителите графичен интерфейс, многобройни нива на анализ, одобрение и ескалация, гарантирани посредством електронен подпис и процес на условно лансиране.
 • Мощната интеграция свързва изследванията за стабилност и клиничните и аналитичните услуги с управлението на проекти.
 • Рационализирайте  управлението на селекциите, намалете броя на тестовете и изготвяйте точни планове, базирани на статистически метод.
 • Генерирайте Сертификати за анализ по артикул и по артикул/клиент.
 • Тествайте критериите с математически изчисления на много нива, съгласно регулаторните изисквания за САЩ, Среден Изток и Африка, Латинска Америка и Япония.

СИСТЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

 • Модулът за разпределение и пълнене включва интеграция с везни със серийни или RJ45  връзки..
 • Управлението на пробите включва теоретично и реално тестване на пратиди, както и автоматично преизчисление/ изменение на мащаба и резервиране на компоненти (активни съставки и спомагателни вещества).

ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ

 • Гарантирайте пецизност с упрвление на мащаба, класификация и поддръжка.
 • Управлявайте дейностите по повторната изработка и обработка.
 • Генерирайте запис на производствена партида.
 • Спестете време и намалете принтирането чрез управление на партидите в мастър данните на системата, пряко свързани с формулата.

ПОДДРЪЖКА НА ЗАВОД СЪГЛАСНО ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ

 • Управление на превантивната поддръжка и поправка на оборудване чрез многостепенен обектен контрол.
 • Превантивните и предварителни работни задания се интегрират с Планирането на Материалните Ресурси и наличието на оборудване.
 • Управление на резервните части за контрол и оптимизация на разходите, консумацията и наличностите.
 • Пълната проследимост на дейностите по поддръжката включва работни процеси и електронни подписи.

ПРОДУКТОВО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ, БАЗИРАНО НА ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТИТЕ

 • Калкулиране на пълните разходи за артикулите, включително преки и непреки разходи.
 • Възможностите включват цялостно изравняване с прогнозните продажби и планирано производство, бюджети по разходни центрове (качество, закупуване, непряко производство и др.) и разходи според производствения стандарт.

СЪГЛАСУВАН С 21 CFR ЧАСТ 11 И АНЕКС 11 НА ЕС

 • Електронният подпис е с ограничена валидност и заключване на потребителския акаунт ако даден сертификат се нарушава многократно, съгласно 21 CFR Част 11, параграфи 11.10, 11.200.
 • Използване на сигурност, базирана на динамично заключване  на ниво запис и използване на разрешения