Търси

Бързооборотни стоки и търговия на дребно

XAPT Solutions предлага специализирани услуги и решения за ефективно управление на веригата на доставки. От началната точка до приключване на дистрибуцията, нашият фокус е предоставянето на интегрирано и надеждно решение.

Стратегическите решения включват планиране, моделиране, задаване на ориентири и управление на ефективността.  Започвайки с категоризиране на модела на управление на доставките, ние изграждаме Вашето решение като отразяваме правилната поредност. Целите и оперативните стандарти са документирани и изградени с цел проследяване и оценка на изпълнението.

Тактическите компоненти на решението допълват стратегическите инструменти в областта на управление на материалните запаси; обработката на поръчките, съхранението и управлението на склада и фактурирането. Широк кръг от индустриални сектори ще се възползват от синхронизираните решения. Системите, базирани на  платформите на Microsoft са пригодени за управление на Вашите дефинирани потребности, свързани с дистрибуцията. Ние Ви съдействаме в процеса на дистрибуция на всеки един от идентифицираните етапи – както при най-стандартните системи, така и при най-сложните канали на дистрибуция.

  • бързооборотни стоки

Интелигентна система на XAPT Solutions подпомага процеса на продажба на бързооборотни продукти като предлага широка гама от решения за продажба, отстъпки и промоции, съпътстващи продажбите. Като се започне от предлаганите цени на купувачите до обработката на търсенето от страна на партньорите и процеса на фактуриране, тя обхваща изцяло сферата на продажбите и снабдяването, включително процесите, свързани със стоките на склад, както и финансовата и счетоводна интеграция.

За повече информация, моля свържете се с нас!