Търси

XAPT Solutions

Разбирането на Вашия бизнес е най-важният елемент при всички консултантски ангажименти.  Успехът на XAPT Solutions е основан на този принцип. Елементи като управление на промените, реинженеринг на процесите и изготвяне на стратегически отчети за бизнеса са едни от най-важните елементи при внедряването. Целта е тези елементи да Ви помогнат да се уверите, че Вашият бизнес е максимално ефективен и печеливш, докато внедрявате нова ERP или CRM система.

Нашите ресурси обединяват над 25 години опит в подпомагане на организациите да оползотворяват технологиите с цел повишаване на рентабилността. Ние вярваме в резултатите – да работим заедно с Вас за определяне нивото на възвращаемост на инвестициите и общите разходи за притежание.

Като партньор на Microsoft Business Solutions ние разбираме продуктите и услугите, от които клиентите ни се нуждаят. Подхождайки стратегически, ние сме обединили усилията си с глобални партньори, които вярват в същите принципи като нас и по този начин предлагаме на клиентите си най-добрите продукти и услуги в зависимост от тяхната организация.

Във всички свои проекти ние си сътрудничим проактивно със своите клиенти. Нашият подход гарантира висока добавена стойност за Вашата организация – ние се стремим към съвършенство и висока удовлетвореност на клиента. Как постигаме това?  Всички наши консултанти са със сертификат Microsoft Certified Professional в различни области от нашето продуктово предлагане, с което гарантираме най-качествените ресурси за Вашата организация. Техният опит в различните индустрии, заедно с професионалните им умения, са гаранция за успех.

Ние промотираме "Най-добрите практики" като използваме технологиите, за да рационализираме бизнес процесите с цел повишаване на рентабилността. Нашите клиенти поставят пред нас предизвикателството да предоставим най-добрите решения, най-добрите технологии и най-качествените услуги. Ние предлагаме висококачествени решения на организации в целия свят и гарантираме високи резултати.

 

или

Научете повече за нас!

 

XAPT irodák a világban