Търси

Клиентите за нас

 

„Екипът на XAPT Solutions ни предостави много стегната структура на процесите, както и добре планиран график за всяка една от дейностите по самия проект. Организацията и воденето на документацията беше на много високо ниво, което ни даде сигурността, че проектът ще бъде завършен с успех. Всяка една от планираните дати в графика бе спазена, а някои от етапите дори бяха изпълнени в по-кратки от заложените срокове. Това се дължеше на добрата координация между Дамвент и XAPT Solutions, но и на отличната подготовка на консултантите на XAPT Solutions, които ни помогнаха да получим адекватен отговор на всеки проблем, възникнал в хода на работата. Често те ни предлагаха по няколко начина за разрешаването му, обяснявйки ни предимствата и недостатъците на всеки един от тях."

Мирослав Дамянов, Административен Директор и Мениджър проект, Дамвент ООД.

 

"Докато протичаше внедряването на избрания от нас сотфуер, част от ръководния състав на ITW Ispracontrols в България, въвлечен в проекта, беше сменен. Това неизбежно оказа влияние върху първоначалния план на проекта и неговия обхват. Смея да твърдя, че екипът на XAPT Solutions реагира напълно подходящо по време и след настъпилите при нас организационни промени. Впечатлени сме от професионалния подход в тяхната работа и от готовността им да направят всичко необходимо, дори и повече от очакваното, за да приключи успешно внедряването на избрания от нас софтуер за управление на бизнеса".

Денко Ямболиев, Финансов мениджър, ITW Ispracontrols.

 

„Ако една компания е дозряла до решението да инвестира в ERP система, то най-важното за нея е висшият мениджмънт да осъзнае, че новата систе­ма ще доведе до много промени в организацията на работа и ще се наложи самата организация да бъде адаптирана към системата, а не обратното. За да могат да преведат компанията през тези промени, топ мениджърите трябва да са много добре запознати с функционалностите на системата и да са заинтересовани от внедряването им, защото непредвидените ситуа­ции и забавяния в процеса обикновено идват от недобре подготвени и оставени без подкрепа от ръководителите екипи.

Главна цел пред нас беше да превърнем информацията, с която работим ежедневно, в добре структурирано и лесно за извличане средство, което да позволи на висшия и среден мениджмънт да взимат по-точни и бързи решения. Във фирмата смятаме, че с Microsoft Dynamics AX успяхме да постигнем тази цел.”

Месру Кяшиф, Мениджър иновации и Ръководител Проект, Джебел 96 ООД