Търси

Пътят ни продължава с ново лице…

Вече сме XAPT Solutions.

 

Минало

Преди да се превърне в XAPT Solutions, компанията извършва дейност под името LLP Dynamics, като част от LLP Group. LLP Group е сред водещите компании на пазара на системи за цялостно управление на бизнеса за Централна и Източна Европа. В България компанията навлиза през 2000 г. Комбинирайки международния опит и отчитайки локалните специфики, LLP Dynamics бързо се превръща в един от лидерите на пазара. Компанията е първият партньор на Microsoft в България, който предлага и двете системи от бизнес направлението Microsoft Dynamics (AX и NAV). Благодарение на своята методология на внедряване, LLP Dynamics се отличава на българския пазар с изключително високата удовлетвореност на своите клиенти. LLP Dynamics бива придобита от инвестиционната група New Frontier Group чрез унгарското й дружество XAPT Kft. в началото на 2014 г.

Настояще

XAPT Solutions е най-големият Microsoft Dynamics партньор за Централна и Източна Европа. Компанията е водеща сила в консултирането на клиентите във всички аспекти по избор, внедряване и последваща поддръжка на системи за управление на бизнеса. В момента част от голямото семейство на XAPT Solutions са и над 45 професионалисти на територията на България.

Българският екип на компанията има реализирани над 120 проекта по внедряване на ERP, бизнес консултиране, изграждане на Business Intelligence стратегии и други IT системи. XAPT Solutions предоставя както цялостни, така и конкретни бизнес решения за нашите клиенти в индустриите, в които имаме над 14 годишен опит.

Бъдеще

Визията на XAPT Solutions е в цялостното подпомагане на Вашия бизнес. Нашата мисия е да приближим компаниите към добрите световни практики, правейки ги още по-конкурентноспособни и ефективни в тяхната дейност. Ние постигаме това, фокусирайки се върху създаването на набор от интегрирани решения и услуги, с помощта на които нашите партньори развиват и разрастват бизнесите си.

Какво предстои? Следете сайтът ни, за да научите повече.